Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Znojmo

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Znojmo

Ve středu dne 17. 4. 2024 proběhlo v krásných prostorách Chrámu vína Vinařství Roman Polák v Popicích Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Znojmo.

Po pracovním jednání, kterého se zúčastnily více než 4 desítky zástupců členských firem, proběhlo slavnostní předání zlaté Merkurovy medaile panu Ing. Pavlu Vajčnerovi, který 30 let působil ve vedení členské firmy Znovín Znojmo. Pan Ing. Pavel Vajčner svou prací a energií přispěl k celostátnímu rozvoji vinařské kultury a patří k nejinspirativnějším členům hospodářské komory. Gratulujeme!

Na závěr uspořádal pan Roman Polák pro účastníky ochutnávku vín a my mu tímto děkujeme za skvělou spolupráci při zajištění této akce. O výborné občerstvení se postarali studenti Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o. - děkujeme.

Největší poděkování posíláme našim členům, kteří se v hojném počtu dostavili na shromáždění. Budeme se těšit na další spolupráci!

Pozn.: Merkurova medaile je ocenění osobností z podnikatelské oblasti, které uděluje prezident Hospodářská komora České republiky

Image