Informace pro občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině byla veškerá vízová agenda na GK ve Lvově a na ZÚ v Kyjevě přerušena.

Příchozí žádosti, podány na Hospodářskou komoru ČR i další regionální komory, zůstanou evidovány a připraveny na následné zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V současné době však nebudou žádosti zasílány na příslušná ministerstva.

Dle aktuálních informací ukrajinští občané s biometrickým pasem či platným pobytovým titulem mohou přijet na území ČR.

Další informace, týkající se pobytové situace ukrajinských občanů je možné sledovat na stránkách Ministerstva vnitra ČR, která bude pravidelně aktualizována:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

https://komora.cz/situaceukrajina/