Sbírka pro nemocnici Znojmo – pokračování

Sbírka pro nemocnici Znojmo – pokračování

Image
Image
Image

Sbírka pro nemocnici Znojmo – COVID 19

Na základě jednání pořadatelů Sbírky pro nemocnici Znojmo – Covid 19 starosty města Jevišovice, Pavla Málka a ředitelky úřadu Okresní hospodářské komory Znojmo, Marie Jílkové s ředitelem Nemocnice Znojmo Martinem Pavlíkem dne 9. 11. 2020 byl finalizován proces předání a účelu sbírky. Finanční prostředky půjdou výhradně na kompenzaci osobních nákladů za práci dobrovolníků pracujících v nemocnici Znojmo.

Dosud získané finanční prostředky ve výši
160.000,-Kč
budou v měsíci listopadu převedeny z transparentního účtu zřízeného prosbírku na účet nemocnice.

Uvedená veřejná sbírka (č.j.: JMK/147132/2020), zřízená na základě Osvědčení ze dne 21. 10. o konání veřejné sbírky podle ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách bude i nadále probíhat formou zasílání dobrovolných příspěvků na transparentní účet číslo: 5960276349/0800 a bude ukončena nejpozději 31. 1. 2021.

Získané finanční prostředky ze Sbírky pro nemocnici Znojmo –COVID 19 budou použity na mzdové náklady dobrovolníků, sloužících v nemocnici Znojmo, p.o.

Zdraví je to nejdůležitější, co máme, proto děkujeme všem dárcům za každou darovanou částku!

Společně tozvládneme!

Za Město Jevišovice
Mgr. Pavel Málek
Starosta

Za Okresní hospodářskou komoru
Marie Jílková
ředitelka úřadu OHK Znojmo