Sbírka pro nemocnici Znojmo – COVID 19

Sbírka pro nemocnici Znojmo – COVID 19

Vážení členové OHK Znojmo, vážení partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě iniciativy starosty Města Jevišovice, Mgr. Pavla Málka byla dnes 26. 10. 2020 spuštěna veřejná sbírka na pomoc Nemocnici Znojmo a OHK Znojmo je partnerem Města Jevišovice, (člena OHK Znojmo) při pořádání této veřejné sbírky.

Získané finanční prostředky ze Sbírky pro nemocnici Znojmo – COVID 19 budou použity na mzdové náklady dobrovolníků, sloužících v nemocnici Znojmo, p. o., a také na nákup vybavení Nemocnice Znojmo p. o.

Uvědomujeme si, že aktuální situace doléhá velmi silně na všechny, jak na podnikatele, firmy, obce, tak i na a občany naší země, pokud se i přesto rozhodnete přispět jakoukoliv dobrovolnou částkou, předem moc děkujeme.

Každá částka může pomoci tam, kde je to v současné době nejvíce potřeba.

Image
Image

Sbírka pro nemocnici Znojmo – COVID 19

Image

V návaznosti na současnou situaci ve zdravotnictví, související s šířením COVID 19, pořádá Město Jevišovice ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Znojmo od 26. 10. 2020 veřejnou sbírku pro Nemocnici Znojmo, p. o.

Uvedená veřejná sbírka se uskuteční na základě Osvědčení ze dne 21. 10. o konání veřejné sbírky podle ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Veřejná sbírka (č. j. : JMK/147132/2020) bude probíhat formou zasílání dobrovolných příspěvků na transparentní účet číslo: 5960276349/0800.

Získané finanční prostředky ze Sbírky pro nemocnici Znojmo – COVID 19 budou použity na mzdové náklady dobrovolníků, sloužících v nemocnici Znojmo, p. o., a také na nákup vybavení Nemocnice Znojmo p. o.

Zdraví je to nejdůležitější, co máme, proto děkujeme všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou. Společně to zvládneme.

Za Město Jevišovice
Mgr. Pavel Málek
Starosta

Za Okresní hospodářskou komoru
Marie Jílková
ředitelka úřadu OHK Znojmo