Tisková zpráva - Shromáždění delegátů OHK Znojmo dne 25. 6. 2015